Other X

IRATA4
Praca narysowana w Atari Graphics Studio (AGS),KtÛrπ poprzez problemy z owym programem ratowa≥em na party Ironia.